Blog

Север Юг – Сезон 2 – Епизод 73

сеп 19, 2014 | | Say something

Октавиан отново се развика, докато пляскаше във водата: Но от това той не ми ставаше по-малко баща, нали? И мисълта да го загубя по-малко ужасна. Ами мисълта, че ще го подведа, че по своя воля ще предпочета той да умре колкото за да спася света – такъв ли ужасен човек бях? Лио поклати глава. – [...more]

Езел – Епизод 96

сеп 18, 2014 | | Say something

Въпреки възрастта си човекът имаше будни очи и стоеше някак достойно на стола си. Изглеждаше умиротворен и дори развеселен, все едно мислеше: „Доживял съм до такава възраст? Страхотно!“. – Затова ли е водач? – попита Пайпър. – Убедила е всички ви? – Леле – викна царят, – добре ли си, Лит? Иначе той можеше да [...more]

Цветовете на любовта – Епизод 98

сеп 18, 2014 | | Say something

Сигурно съм изглеждал доста стъписан, защото, щом се изправи, Хор се засмя. – Противна богиня – кресна тя към магазина, – дай ни храна! Хейзъл прехапа устната си. Не обичаше да говори за това и се чувстваше неудобно от начина, по който Франк я изкарваше като голяма героиня. В действителност се бе притеснила, че паникьосаните [...more]

Забраненият плод – Епизод 44

сеп 18, 2014 | | Say something

Всички се загледаха в нея – освен Лио, който бе конструирал вятърна въртележка от фолио за сандвичи и се мъчеше да я закачи за минаващите наблизо аури. 18. Когато плодоядните прилепи освирепеят Неприятната истина ли? Пред лицето на всичките онези скорпиони дори не се направих на храбър. Сграбчих Сейди за ръката и двамата хукнахме. – [...more]

Забраненият плод – Епизод 54

сеп 18, 2014 | | Say something

Тя се върна на сутерена и разгледа отворените сандъчета. Конци и пластмасови мечове. Идеята, която ѝ хрумна, бе нелепа и тя едва не се разсмя. Лио отново бе на крака благодарение на малко нектар. Пайпър се погрижи за раните на Джейсън, но и той не бе така сериозно ранен, колкото изглеждаше. Бе засрамен, че го [...more]

Север Юг – Сезон 2 – Епизод 95

сеп 18, 2014 | | Say something

Той отвори восъчните си очи. За нещастие, Анабет разбираше съмненията на Рейна. Хера правеше грешки. Тя самата не бе видяла нищо хубаво от надменната богиня и никога нямаше да ѝ прости, задето бе отвлякла Пърси, било то и за благородна кауза. Зия ме изгледа свъсена – вече ѝ ставаше навик. – Червения властелин! – ахна [...more]

Езел – Епизод 3

сеп 17, 2014 | | Say something

– Тренер, те ще те разкъсат на парчета – каза Пайпър. Пърси ѝ се усмихна с онази своя саркастична пакостлива усмивка, която години наред я бе влудявала, преди да ѝ стане мила. Морскозелените му очи бяха все така красиви. Тъмната му коса бе паднала на една страна, сякаш бе дошъл от разходка на плажа. Изглеждаше [...more]

Север Юг – Сезон 2 – Епизод 63

сеп 17, 2014 | | Say something

– А сега? – попитах аз. – Страхотен е – въздъхна Мели. – Главният лектор ще разреши на Зия да ви подложи на проверка – изръмжа той. – През това време аз ще се постарая да открия истината… или лъжите… в разказа ви. Ако сте излъгали, ще бъдете наказани. И тогава всичко се обърка. Когато [...more]

Цветовете на любовта – Епизод 31

сеп 16, 2014 | | Say something

Джейсън не можеше да запази това в тайна. Щеше да го убие. Трябваше му помощта на Анабет. Може би, щом тя познаваше Талия, щеше да му даде съвет. – Може би там ще те очаква бог Тиберин – каза Пайпър, – но какво представлява Знакът? Мъжът разтвори длан и от нея бликна поток светещи йероглифи, [...more]

Езел – Епизод 39

сеп 16, 2014 | | Say something

– Ти си дух от отвъдното – предположи Пайпър – и си обсебил Пърси Джаксън, нали? Тялото му трепереше, но не от студа. Надяваше се Пайпър, която седеше зад него, да не забележи това. – Това никога няма да стане. – Джейсън изглеждаше изненадан. – Освен ако не дойдеш с мен. Обещавам. – Какво е [...more]